HOLISTIČNE TERAPIJE:
UMETNOSTNE (ART) TERAPIJE, TAROT in

PSIHOLOŠKA ASTROLOGIJA

Terapevtske tehnike za odrasle in otroke

Umetnostne (art) terapije

so različne oblike psihoterapije, ki uporabljajo ustvarjalne umetniške procese (risanje, slikanje in modeliranje v najširšem pomenu besede), kot sredstvo za izražanje in komunikacijo med klientom /klientko in terapevtom. Teoretična podlaga je psihodinamična, počiva na pojavih kot so: prenos (transfer), zadrževanje, prehodni objekt in igra. Carl G. Jung je za mnoge umetniške terapevte ustvaril privlačen teoretični model, saj je cilj terapije videl pri sprostitvi ustvarjalnih sil, ki postanejo katalizator psiholoških sprememb.


Psihološka astrologija

povezuje astrologijo in psihologijo, ki omogočata izjemo globoko proučevanje človeške duše. Rojstni horoskop je (arhetipski) zemljevid duše, ki je povezan z zavestjo, osebnim in kolektivnim nezavednim klientke /klienta. Te danosti omogočajo pronicljivo in globinsko analizo vzrokov, v katerih se je znašel posameznica/posameznik. Rojstni horoskop odkriva vzroke vzorcev, ki so povezani z doživljanjem, čustvovanjem, razmišljanjem in verovanjem v sedanji in prejšnjih inkarnacijah.

Mitološki tarot

deluje na osnovi oraklja (sinhronicitete po C. G. Jungu), ki ima še več kot petsto letno tradicijo in omogoča vzbujanje posameznikovih arhetipskih energij, ki izhajajo iz zavesti in kolektivnega nezavednega, s tem pa je možno specifično prepoznavanje posameznika prek globljih vzorcev doživljanja. Karte tarota imajo arhetipski značaj in globoko posegajo v delovanje posameznikove duše in vzbujajo močne duhovne potenciale, ki so lahko sicer pri odraslem človeku potisnjene v nezavedno ali celo še od otroštva povsem blokirani, zato se ne morejo izraziti.

Sinergijske terapije na osnovi psihološke astrologije in mitološkega tarota

Ljudje se v toku svojega življenja znajdejo v takšnih situacijah, iz katerih sami včasih ne najdejo poti, zato pretrebujejo posvet s strokovnjaki. Najprej s pomočjo astroanalize, zatem pa astroterapije lahko pride do razkritja vzorcev, ki stojijo v ozadju življenjskih problemov. Mitološki tarot na drug način kot astrologija pomaga pri samoozaveščanju globjih življenjskih vzorcev, ki posamezniku zmanjšujejo kvaliteto življenja. Za astroanalizo, astroterapijo in mitološki tarot ni potrebno imeti posebnih predznanj, da bi klientke / klienti lahko sodelovali pri duševnih in duhovnih procesih.